Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

24.08.2017г.

Урежда условията и реда за упражняване правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-13038592