Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие

Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие

24.08.2017г.

С правилника се уреждат:

1. изпълнението на мерките за защита от домашното насилие;

2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие;

3. финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие, наричан по-нататък "закона". http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135684122