Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

12.10.2021г.

С цел подкрепа на работещите специалисти в детските градини и училищата Държавната агенция за закрила на детето разработи Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители, които са предоставени на образователните институции.

Практически насоки.