Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права  и др.

Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права и др.

18.05.2016г.
Файлове

Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина при условията на заместващо съгласие и др.