НТДЛ 116111

Сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вът

На 27.04.2020 г. е подписан протокол за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на…
10.05.2020г.