Данни за лицето подало сигнала за корупция
Данни за служителя, които са ви известни
i.e. 09/06/2016
Разрешени файлови формати: jpg, jpeg, mp4, png