Доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавна агенция за закрила на детето за 2022 г.

Доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавна агенция за закрила на детето за 2022 г.

31.03.2023г.

Доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавна агенция за закрила на детето за 2022 г.

Доклад