Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество с Висшия адвокатски съвет

Споразумение за сътрудничество с Висшия адвокатски съвет

24.06.2017г.
Файлове

Страните се договарят да обединят усилията си за развитие на  образователната и популяризаторската дейност в областта на закрилата и гарантирането на правата на детето.