Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество с Агенцията за хората с увреждания

Споразумение за сътрудничество с Агенцията за хората с увреждания

09.11.2017г.
Файлове

Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за хората с увреждания се договарят за предоставяне и обмен на информация.