Споразумение за сътрудничество със Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Споразумение за сътрудничество със Софийски университет "Св. Климент Охридски"

27.04.2017г.
Файлове

Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството.