Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество с Национална спортна академия "Васил Левски"

Споразумение за сътрудничество с Национална спортна академия "Васил Левски"

12.10.2017г.
Файлове

Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната, популяризаторска, спортна и доброволческа дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството.