Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество с Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Споразумение за сътрудничество с Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

20.12.2017г.
Файлове

Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и информационна дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството.