ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

01.10.2018г.
Файлове

Правилникът на Съвета на децата съдържа целите, задачите и дейностите на детския консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето. В него са описани също така структурата и принципите на функциониране.

Документът е гласуван и одобрен на заседание на Съвета на децата, проведено на 25 септември 2019 г. в гр. София.