ДАЗД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: “Извършване на социологическо проучване на

ДАЗД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: “Извършване на социологическо проучване на

30.01.2015г.