Обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД -1.9.; BG161PO002-1.9.01-001”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД -1.9.; BG161PO002-1.9.01-001”

09.10.2013г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/dokumentatsia-kantselarski-materiali-2012.zip" download="all" viewer="google"]