Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

25.05.2017г.