Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия

11.05.2016г.