Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 5 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Cyberkidz Patrol“ от операция „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детет

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 5 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Cyberkidz Patrol“ от операция „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детет

13.04.2023г.

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 5 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Cyberkidz Patrol“ от операция „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“, финансирана по Програма „Развитие на Човешките Ресурси 2021-2027“

https://app.eop.bg/today/294455