Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и

26.06.2014г.

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“, финансиран по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/raziasnenie-1-logistika-provezhdane-na-sabitia-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/raziasnenie-2-logistika-provezhdane-na-sabitia-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/raziasnenie-3-logistika-provezhdane-na-sabitia-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/raziasnenie-4-logistika-provezhdane-na-sabitia-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/raziasnenie-5-logistika-provezhdane-na-sabitia-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/raziasnenie-6-logistika-provezhdane-na-sabitia-1.pdf" download="all" viewer="google"]