ПРОТОКОЛ № 3 от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците

ПРОТОКОЛ № 3 от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците

14.06.2019г.