ПРОТОКОЛ № 5  от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците

ПРОТОКОЛ № 5 от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците

23.08.2019г.