Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от

10.08.2017г.