„Избор на експерти в сферата на връзките с обществеността и комуникацията за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на

„Избор на експерти в сферата на връзките с обществеността и комуникацията за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на

18.09.2013г.
Файлове

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти в сферата на връзките с обществеността и комуникацията за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/dokumentatsia-izbor-eksperti-vruzki-s-obshtestvenostta.zip" download="all" viewer="google"]