„Избор на 11 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

„Избор на 11 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

27.06.2014г.