„Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

„Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

17.02.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/02/dokumentatsia-16-broia-eksperti-psiholozi.zip" download="all" viewer="google"]