„Подготовка и изготвяне на информационни материали и публикуване на публикации в местни и национални медии в изпълнение на Дейност 3 и

„Подготовка и изготвяне на информационни материали и публикуване на публикации в местни и национални медии в изпълнение на Дейност 3 и

22.03.2013г.