Работна група за децата-чужденци, търсещи или получили закрила територията на Р България

Работна група за децата-чужденци, търсещи или получили закрила територията на Р България

22.07.2021г.

Членовете на работната група изготвиха проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила, който следва да се актуализира с оглед промените в Закона за чужденците в България.