ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПОВТОРНА ПРОВЕРКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДАДЕНО ОТ ДАЗД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПОВТОРНА ПРОВЕРКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДАДЕНО ОТ ДАЗД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

22.07.2019г.