Информация за резултатите от извършена планова проверка в Дневните центрове за деца и младежи с увреждания, относно оказване на подходяща помощ на родителите

Информация за резултатите от извършена планова проверка в Дневните центрове за деца и младежи с увреждания, относно оказване на подходяща помощ на родителите

21.12.2018г.
Файлове