Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 2, гр. Бургас

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 2, гр. Бургас

15.03.2018г.

4848_001[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2018/03/4848_001.pdf" download="all" viewer="google"]