Информация за извършена планова проверка в Център за настаняване от семеентип за деца и младежи с увреждания - с. Атия, общ. Созопол

Информация за извършена планова проверка в Център за настаняване от семеентип за деца и младежи с увреждания - с. Атия, общ. Созопол

30.05.2018г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/0146_001.pdf" download="all" viewer="google"]