Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Разград,

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Разград,

30.05.2018г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/0145_001.pdf" download="all" viewer="google"]