Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уврежадиния №4, гр. Ловеч

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уврежадиния №4, гр. Ловеч

08.06.2018г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0238_001.pdf" download="all" viewer="google"]