Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Любов", гр.

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Любов", гр.

19.04.2018г.

4988_001 [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/4988_001.pdf" download="all" viewer="google"]