Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1, гр.

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1, гр.