Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни

21.03.2018г.

4865_001 [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2018/03/4865_001.pdf" download="all" viewer="google"]