Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г.

09.08.2022г.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет: https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%94%D0%9A%D0%9F%D0%94_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_II-%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_2022g.pdf