Резюме на резултатите от извършена тематична планова проверка на тема „Прилагане мерки за закрила в семейна среда с цел превенция на риска от настаняване на детето извън семейството му“

Резюме на резултатите от извършена тематична планова проверка на тема „Прилагане мерки за закрила в семейна среда с цел превенция на риска от настаняване на детето извън семейството му“

26.06.2023г.

Резюме на резултатите от извършена тематична планова проверка на тема
„Прилагане мерки за закрила в семейна среда с цел превенция на риска от настаняване на детето извън семейството му“

Резюме