Резюме на Анализ на резултатите от извършена планова проверка в дневните центрове за деца с увреждания, услуга, предоставена от лицензирани доставчици на социални услуги (17.06. – 30.10.2017 г.)

Резюме на Анализ на резултатите от извършена планова проверка в дневните центрове за деца с увреждания, услуга, предоставена от лицензирани доставчици на социални услуги (17.06. – 30.10.2017 г.)

04.10.2018г.
Файлове