Становище на ДАЗД във връзка с разпространена в социалните мрежи снимка с текст, че деца, които не са взети от училище до определен час, ще бъдат отвеждани в РУ на МВР

Становище на ДАЗД във връзка с разпространена в социалните мрежи снимка с текст, че деца, които не са взети от училище до определен час, ще бъдат отвеждани в РУ на МВР

12.01.2019г.