23.07.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/0398_001.pdf" download="all" viewer="google"] още
26.06.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0308_001.pdf" download="all" viewer="google"] още
26.06.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0307_001.pdf" download="all" viewer="google"] още
26.06.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0306_001.pdf" download="all" viewer="google"] още
26.06.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0305_001.pdf" download="all" viewer="google"] още
26.06.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0304_001.pdf" download="all" viewer="google"] още
26.06.2018г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0303_001.pdf" download="all" viewer="google"] още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.