30.03.2020г.
Продължават да съществуват и да се „толерират” сред определени общности зловредни практики като „принудителен брак“ и „брак“ в ранна възраст. Последствията за тези деца в емоционален, психологически и физически аспект са сериозни, и в дългосрочен… още
30.03.2020г.
Продължават да съществуват и да се „толерират” сред определени общности зловредни практики като „принудителен брак“ и „брак“ в ранна възраст. Последствията за тези деца в емоционален, психологически и физически аспект са сериозни, и в дългосрочен… още
27.03.2020г.
През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в страната и в община Димитровград, предвид големия брой приемни семейства там. Целта на проверката е да се изследва… още
27.03.2020г.
През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в страната и в община Димитровград, предвид големия брой приемни семейства там. Целта на проверката е да се изследва… още
27.03.2020г.
През 2019 г. са извършени 85 броя проверки по сигнал: дирекции „Социално подпомагане“  – 33 бр.; образователните заведения – 24 бр.; Центрове за настаняване от семеен тип – 11 бр.; други социални услуги за деца – 14 бр.; специализирани институции (… още
17.02.2020г.
През 2019 година e извършенa тематична планова проверка в 91 училища, на територията на цялата страна – 12 основни, 38 средни, 22 спортни училища към Министерство на младежта и спорта, 19 училища по културата и изкуствата към Министерство на… още
26.01.2020г.
Инспекторите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към ДАЗД през първата половина на 2019 г. осъществиха планова проверка, чиято цел е изследване на ефективността в работата на детските градини по предотвратяване и рехабилитация на… още
30.01.2019г.
През второто полугодие на 2018 г. са извършени 145 броя проверки в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Констатирано е, че децата в ЦНСТ са обхванати от образователната система, като болшинството са включени в… още
30.01.2019г.
През второто полугодие на 2018 г. са извършени 145 броя проверки в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Констатирано е, че децата в ЦНСТ са обхванати от образователната система, като болшинството са включени в… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.