Решения от заседание

РЕЗЮМЕ ОТ 49-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 13 декември 2023 г. се проведе 49-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе в…
19.12.2023г.

РЕЗЮМЕ ОТ 45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НСЗ…

15 април 2021 г. 11:00 часа, онлайн чрез платформата Zoom   На 15 април 2021 г. се проведе 45-то редовно заседание на…
19.04.2021г.

РЕЗЮМЕ ОТ 45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НСЗ…

15 април 2021 г. 11:00 часа, онлайн чрез платформата Zoom На 15 април 2021 г. се проведе 45-то редовно заседание на…
19.04.2021г.

РЕШЕНИЯ ОТ 42-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НС…

На 26 ноември 2019 година, в Зала „Гранитна“ на Министерски съвет се проведе Тържествено заседание на Националния съвет…
12.12.2019г.

Решения от 41-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НС…

На 14 февруари 2019 г. 11:00 часа, зала 5, Министерство на труда и социалната политика, се проведе 41-то редовно…
21.03.2019г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

На 19.12.2018 година от 13:00 часа в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе Четиридесетото редовно заседание на…
08.01.2019г.

Решения от Тридесет и деветото редовно заседание на НСЗД

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на…
09.05.2018г.

ТЕМИ ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния Дневен ред: Откриване на заседанието и…
16.01.2018г.

РЕШЕНИЯ ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

Програма на заседанието: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка по изпълнението на НПЗД 2017 г. и НППНЗД…
28.10.2017г.

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено засе…

Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния дневен ред: Откриване на заседанието.…
21.08.2017г.

Решения от Тридесет и шестото редовно заседание на НСЗД

Членовете на Националния съвет за закрила взеха решение с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на…
11.07.2017г.

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено засе…

Дневен ред: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка в изпълнението на ангажиментите от предходното…
15.03.2017г.