Статистика

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати 2002-2019 г.

⇒ Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати  (СПИ) - статистика
17.06.2020г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДДЛРГ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 г.

В настоящата обобщена справка са отбелязани подадените данни за работата на функциониращите Домове за деца, лишени от…
12.06.2020г.