Брой деца, отглеждани в специализирани институции от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 година

Брой деца, отглеждани в специализирани институции от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 година

31.12.2011г.