Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ВЪЗПИТАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ИНТЕРНАТИ (ВУИ) И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТИ (СПИ) 2016 Г.

ВЪЗПИТАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ИНТЕРНАТИ (ВУИ) И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТИ (СПИ) 2016 Г.

12.07.2017г.