Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) 2015 г.

08.12.2016г.