Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати

31.12.2007г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vazpitatelni-uchilishta-internati-sotsialno-pedagogicheski-internati-2007.pdf" download="all" viewer="google"]