Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Деца, настанени в Домове за деца с увреждания - първо полугодие на 2010 г.

Деца, настанени в Домове за деца с увреждания - първо полугодие на 2010 г.

15.07.2010г.