ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДДЛРГ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДДЛРГ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 г.

12.06.2020г.

В настоящата обобщена справка са отбелязани подадените данни за работата на функциониращите Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – ДДЛРГ „Петър Димитров“, с. Първомай (Благоевградска област), ДДЛРГ „Асен Златаров“, Враца, ДДЛРГ „Олга Стоянова“, Дупница, ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза“, Пловдив, ДДЛРГ „Катя Ванчева“, с. Широка лъка (Смолянска област), ДДЛРГ „Българка“, Стара Загора, ДДЛРГ към КСУ „Олга Скобелева“, Пловдив.

⇒ Информационна карта