Обобщени данни от училища за деца с увреден слух за 2012 г.

Обобщени данни от училища за деца с увреден слух за 2012 г.

31.12.2012г.